Actievoorwaarden en spelregels

 

1.       Winacties worden uitgeschreven door AUTO TOTAAL HOUTEN onder de handelsnaam AUTO TOTAAL HOUTEN V.O.F. gevestigd te Houten. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

 

2.       Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je een email hebt gestuurd met de gevraagde gegevens of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld (dit geldt onder andere ook voor een bericht op facebook .m.b.t. facebook acties). Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.

 

3.       Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.

 

4.       Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.

 

5.       Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven

 

6.       De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.

 

7.       Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en woonachtig zijn in Nederland. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

 

8.       De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

 

9.       Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres of een persoonlijk bericht waarmee aan de actie is deelgenomen.

 

10.   AUTO TOTAAL HOUTEN/AUTO TOTAAL HOUTEN V.O.F. kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

 

11.   Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

 

12.   Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen. Prijzen worden alleen uitgereikt op onze locatie (De Bouw 7, Houten) na legitimatie.

 

13.   De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door AUTO TOTAAL HOUTEN/AUTO TOTAAL HOUTEN V.O.F. voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden.

 

14.   In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door AUTO TOTAAL HOUTEN/AUTO TOTAAL HOUTEN V.O.F..

 

15.   AUTO TOTAAL HOUTEN/AUTO TOTAAL HOUTEN V.O.F. handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

 

16.   Promoties worden op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook. Facebook is gevrijwaard van alle zaken die voortvloeien of te maken hebben met alle acties georganiseerd door AUTO TOTAAL HOUTEN.

 

17.   Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 

18.   Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

 

19.   Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met AUTO TOTAAL HOUTEN V.O.F. De Bouw 7, 3991 SX Houten, 030-6590069, e-mail: mc@autototaal.org

 

Auto Totaal Houten
De Bouw 7
3991SX  Houten
030-6590069
www.autototaalhouten.nl

Messenger